Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 พ.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
09 พ.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
29 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์ภัยสุขภาพที่มาในฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567
29 มี.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)
29 มี.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
01 มี.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง
22 ก.พ. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านหัวควน - บ้านบางเตง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
05 ก.พ. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ความคืบหน้าการส่งมอบภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำโครงการฝายน้ำล้นคลองช้าง บ้านควนเผยอ ให้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ
01 ก.พ. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บภาษีป้ายนอกสถานที่ (จัดเก็บที่บ้าน) ประจำปี 2567
16 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th