Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
06 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
06 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
05 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานติดตั้งและซ่อมแซมน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
03 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th