Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 พ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566

26 พ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

19 พ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

12 พ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

13 ก.พ. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 ก.พ. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)

09 ม.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนประดู่

09 ม.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ทต.ดอนประดู่ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

16 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมจัดทำแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนประดู่

13 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนประดู่

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th