Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ (24 ก.พ. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุให... (17 ก.พ. 2563)  
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย... (06 ก.พ. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการกา... (27 ม.ค. 2563)
ข้อมูลเชิงสถิติของการร้องเรียนการทุจริตประจำปี (28 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่าง... (19 พ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระเ... (30 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเท... (30 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนประดู่ (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งส... (12 ก.ย. 2562)
ผลทดสอบน้ำประจำปี 2562 (21 มิ.ย. 2562)
รายงานผลตรวจสอบของสตง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั่้งให้ดำรงตำแหน่... (19 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (01 มี.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... (20 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื... (14 ก.พ. 2562)
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (14 ม.ค. 2562)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (14 ม.ค. 2562)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (14 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานซ่อมประปาหมู่ที่ 4 (20 มี.ค. 2563)  

จัดทำหน้ากากผ้าหมู่ที่ 5 (18 มี.ค. 2563)  

อบรมจัดทำหน้ากากผ้า (ครู ... (17 มี.ค. 2563)  

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการ... (09 มี.ค. 2563)

อบรมโครงการพลังคนไทยร่วมใ... (06 มี.ค. 2563)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (28 ก.พ. 2563)

ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวง... (25 ก.พ. 2563)

โครงการค่ายกลางวัน (Day C... (18 ก.พ. 2563)

โครงการดอนประดู่นาวาน สืบ... (17 ม.ค. 2563)

ประชุมเขตป่าสงวนแห่งชาติ ... (15 ม.ค. 2563)

ประชุมคณะทำงานโครงการนาวา... (08 ม.ค. 2563)

รับพระราชทานพระบรมฉายาลัก... (18 ธ.ค. 2562)

เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่ง... (05 ธ.ค. 2562)

สืบสานศาสตร์พระราชา (05 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี... (11 พ.ย. 2562)

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื... (13 ต.ค. 2562)

ดอนประดู่นาวานครั้งที่ 13... (11 ต.ค. 2562)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (30 ส.ค. 2562)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข... (19 ส.ค. 2562)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (15 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10,1,8 (01 เม.ย. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากศาลา-ม่วงทวน หมู่ที่ 1,9 (24 มี.ค. 2563)  
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากศาลา... (11 มี.ค. 2563)  
เปลี่นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ ... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) (02 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 7 รายการ (22 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ (08 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใสบ้านศาลาทวด หมู่ 10 (04 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใสบ้านศาลาทวด หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก... (14 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้านศาลาทวด หมู่ที่ 10 (09 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน... (17 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (19 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (13 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองต้อ หมู่ที่ 9 - ห้วยเผยอ หมู่ที่ 1 (31 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำหารอ่างทอง หมู่ที่ 7 (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (02 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหารแพะ (24 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (27 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่่อู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (03 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (18 ธ.ค. 2561)
รับสมัครโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งฯ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่... (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th